บริการที่ปรึกษาและฝึกอบรม

มาตรฐานที่ให้คำปรึกษาและฝึกอบรม
ด้วยความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์งานทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางบริษัท สกิลเทคแอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด ได้มีบริการให้คำปรึกษาการประยุกต์ใช้ และการฝึกอบรมมาตรฐานระดับสากลดังต่อไปนี้

1. ISO/IEC17025

2. ISO14001

3. TIS18001

4. OHSAS18001

5. ISO45001

6. ISO50001

7. Risk-base thinking for management system

8. Environmental Aspect evaluation method base on life cycle perspective

9. Risk assessment method

10. Energy Aspect evaluation method

ตารางการฝึกอบรม

เป็นการฝึกอบรมตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการดำเนินการ

โปรดติดต่อส่วนงานบริการ