ความสามารถในการให้บริการ

บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด แบ่งการให้บริการเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. ห้องปฎิบัติการ
  2. การตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  3. ที่ปรึกษาและฝึกอบรม
  4. การปรับปรุงและช่วยเหลือโรงงาน
  5. เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย